26 bibelverser om den helige Ande

26 bibelverser om den helige Ande

Vem är den helige Ande? Hur får vi den helige Ande? Vad gör han?

Det är omöjligt att leva ett kristet liv i sannhet utan den helige Ande. Här följer ett urval av bibelverser om den helige Ande, om hans roll, hur vi mottar honom och hur han kan hjälpa oss.

Bibelverser om löftet om den helige Ande

“Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: ‘Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande.'” Apg 1:4-5.

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.  Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:19-20.

Vilken funktion har den helige Ande? Läs mer här.

Den helige Andes ankomst

“När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apg 2:1-4.

Att motta den helige Ande, bibelvers om Andens dop

“Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld.” Matt 3:11.

“Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.” Apg 2:38.

“Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?” Luk 11:13.

“Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett till dem som lyder honom.” Apg 5:32.

Läs mer om Andes dop här.

Den helige Ande, ett sigill

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.” Ef 4:30.

“I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.” Ef 1:13-14.

“Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: ’Abba! Far!’ Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.” Rom 8:14-17.

Den helige Ande, talesmannen och sanningens Ande

Jesus sa till sina lärjungar:

Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.” Joh 14:15-18.

“Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” Joh 14:25-26.

“Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.” Joh 15:26.

“Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. […] Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.” Joh 16:7, 12-14.

Talesmannen, den helige Ande, påminner oss om Guds ord i våra dagliga förhållanden. Det är en sann tröst, eller hur? Som människor med hektisk vardag är det lätt hänt för oss att tappa fokus på det som har evigt värde. Den helige Ande kan påminna oss i ögonblicket när vi behöver det som mest, till exempel att inte gengälda ont med ont, eller att kasta alla våra bekymmer på honom.

“Den helige Ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga.” Luk 12:12.

“Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.” Rom 8:26-28.

Läs mer om varför vi behöver den helige Ande.

Den helige Ande, kraft

“Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8.

Petrus, som endast några dagar tidigare var så svag och försynt att han inte klarade av att bekänna Jesus trots att han egentligen ville det, fylldes av kraft när den helige Anden föll över honom. Har du också en god längtan i hjärtat om att leva ett rent liv för Jesus? Vill du säga “Nej” till frestelsen, men saknar kraften till att kunna göra det? Be om att få den helige Ande! Han ger dig den kraft du behöver för att stå emot synden på ett sätt som du aldrig upplevt förut!

“När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.” Apg 4:31.

Läs även: Den helige Ande, en mäktig kraft till att bryta loss sig!

Vandra i Anden

“Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden.” Gal 5:25.

Denna vers visar tydligt att det finns en väg att vandra efter att vi har fått den helige Ande. Att vandra i Anden är samma sak som att lyda Anden.

“Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill.” Gal 5:16-17.

“Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår köttsliga natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva.” Rom 8:12-13.

“Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret, som på prövningens dag i öknen […]” Hebr 3:7-8.

“Släck inte Anden.” 1 Tess 5:19.

Resultatet av att vandra i Anden

“Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.” Gal 5:22-23.

“[…] Andens sinne är liv och frid.” Rom 8:6.

“Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.” Rom 15:13.

Hjälpte detta urval av bibelverser om den helige Ande dig? Vill du veta mer om den helige Ande? Du finner alla våra artiklar på denna temasida om den helige Ande.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.