24 bibelverser för att slå ett slag mot lättja

24 bibelverser för att slå ett slag mot lättja

Lägg några av dessa verser på minnet, och använd dem som ett svärd mot tröghet och lättja.

Bibelverser om lättja, med hjälp att kämpa mot den

De flesta av oss kan hålla med om att det iallafall finns lite lathet i oss.  Det är inget fel på att "ta det lugnt" och slappna av efter en lång dag för att ladda batterierna och reflektera över dagen. När vi däremot vet att vi borde befinna oss någon annanstans, kanske genom maningar av Anden till att utföra en uppgift, och ignorerar detta av lättja eller likgiltighet, det är då vi behöver förmaningen: "Gå till myran, du late, se hur hon gör och bli vis."

Det kan finnas många olika orsaker till vår inaktivitet och vi har kanske olika handikapp/omständigheter som begränsar vår förmåga att handla. Men Gud vet hur mycket vi kan bära. Han ger oss inte något som blir för tungt. Det är skillnad på att förstå våra egna begränsningar, och underskatta vad Gud kan utföra genom oss, om vi bara vill!

Lägg några av dessa bibelverser om lathet på minnet och använd dem som ett vapen mot latheten nästa gång du känner dig frestad till att ligga kvar i soffan när du vet att du egentligen kunde använt din tid på ett bättre sätt. Nästa gång du brottas med att antingen "tillfredsställa köttet" eller "lämna sin egna komfortzon".

Motivation till att handla fast du inte känner för det

Rom 6:11-14

Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden."

Att se oss själva som döda för synden är ett beslut vi själva fattar. Våra kroppar ska inte längre tjäna synden! Vi påminner oss själva om detta beslut när vi blir frestade. Detta beslut har inget att göra med våra känslor!

Gal 2:19-20

"Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det livjag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig."

Hebr 3:15

"Det heter: I dag, om ni hör hans röst,
så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring."

1 Kor 9:24-27

 "Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning –  de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra."

Läs även: Hur kan jag segra över synden om jag inte känner för det?

Motivation till att göra ditt bästa i allt du gör

Kol 3:23-24

"Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar."

Pred 9:10

"Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet."

Luk 16:10

"Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort."

Hebr 6:11-12

"Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet."

Fil 2:12-13

"Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske."

En påminnelse om varför Gud har gett oss en kropp

1 Kor 6:19-20

"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!"

Rom 12:1-2

"Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom."

Hebr 10:5-7

"Offer och gåvor begärde du inte,
men en kropp har du berett åt mig. […]
Då sade jag: ‘Se, jag har kommit, Gud,
för att göra din vilja.
I bokrullen är det skrivet om mig.‘"

Detta var Jesus inställning och verk under sin tid här på jorden. Vi har alltså fått en kropp av Gud, och genom att utföra hans vilja på jorden, visar vi att Guds vilja är god och acceptabel och fullkomlig, så att den under de kommande åren är obestridlig.

Läs även: Vet du varför Gud gav dig en kropp?och Varför skapade Gud mig?

Det säger Bibeln om lathet

Ordspr 6:6-11

"Gå till myran du late,
se hur hon gör och bli vis.
Hon har ingen furste över sig,
ingen tillsyningsman eller herre.
Hon https://aktivkristendom.se/lar-av-myranbereder om sommaren
sin föda och samlar under skördetiden in sin mat.
Hur länge skall du ligga, du late?
När skall du stiga upp från din sömn?
Sov ännu något, slumra lite till,
lägg ännu en stund armarna i kors för att vila,
så skall fattigdomen komma över dig som en rövare
och armodet som en väpnad man."

Jer 48:10

"Förbannad är den som försumligt utför Herrens verk, förbannad vare den som tvekar att bloda ner sitt svärd!"

På slagmarken blev soldaterna förr eller senare nedkämpade av fienden om de inte klarade av att använda sitt svärd. Som Guds krigare är vi också kallade till att kämpa mot synden i köttet. Om vi är ovilliga att lida, att förneka våra begär den näring de kräver, ger vi efter för frestelsen och för köttets begär.

Läs även: Hur bör vi kämpa mot synden i köttet?

Ordspr 10:4-5

"Lat hand gör fattig man,
flitig hand ger rikedom.
En förståndig son samlar in om sommaren,
en vanartig son sover i skördetiden."

Ordspr 14:23

"Av all möda kommer någon vinning,
tomt prat leder till fattigdom."

Ordspr 19:15

2Lättja för med sig sömnaktighet,
den håglöse får utstå hunger."

Ordspr 18:9

"Den som är försumlig i sitt arbete
är en broder till rövaren."

1 Tim 5:8

"Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror."

Påminnelse om att vår tid är kort

Jak 4:14

"Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner."

Joh 9:4

"Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta."

2 Kor 6:2

"[…] Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag."

Ef 5:15-16

"Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda."

Rom 13:11-14

"Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.  Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv."

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.